Откриване на учебната 2021-2022 година

Откриване на учебната 2021-2022 година

Откриване на учебната 2021-2022 година

11.09.2021г.

Учебната година ще се открие на 15.09.2021г. от 09:30 часа за всички ученици в двора на училището.

Родителски срещи за 1., 3. и 4. клас ще се проведат след откриването на учебната година.

За втори клас на 16.09.2021г. от 18:00 часа.

За 5., 6., и 7. на 20.09.2021г. от 18:00 часа.