Купони-столово хранене

Купони-столово хранене

Купони-столово хранене

21.10.2021г.

Д З З Д  “С В Е Н А - В Е Н И Н А“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      Във връзка с внезапното прекъсване на учебния процес и прекратяване работата на училищния стол Ви уведомяваме:

 

     1.Всички закупени и неизползвани хартиени купони за обяд ще могат да се ползват както следва:

      - купоните от 21.10.2021 година в първия учебен ден след възстановяване на учебния процес.

      - купоните от 22.10.2021 година във втория  учебен ден след възстановяване на учебния процес.

     Не е нужно презаверяване или подмяна.

     В случай, че и тогава отделни ученици няма да бъдат на училище, моля обадете се на тел. 088 9686969 – Мима Костова до 8.30 часа в първия учебен ден  за да отбележи, че Вашите купони ще се ползват в бъдеще време.

 

    2.Всички закупени електронни купони за обяд за 21.10.2021 година и

22.10.2021 година следваше да бъдат отменени и пренасочени за ползване в бъдеще време.

      Повечето родители са го направили. Но много родители са пропуснали периода когато това е възможно.

     За да не загубят стойността на закупените, но не използвани електронни купони, неизползваните купони ще бъдат служебно отменени и пренасочени за ползване в бъдеще време.

    Когато стане ясна датата на възстановяване на учебния процес, ще публикуваме меню и ще може да пренасочите към конкретни дати отменените купони.

 

 

 

22.10.2021 година                                                     УПРАВИТЕЛ:

                                                      /Д. Атанасов/