Декларация за съгласие на родителите за тестване на учениците от 60 ОУ за COVID 19