Възобновяване на учебните занятия за ученците от 1 до 4 клас

Възобновяване на учебните занятия за ученците от 1 до 4 клас

Възобновяване на учебните занятия за ученците от 1 до 4 клас

Тестването приключи в рамките на 30 минути, като децата и родителите се убедиха в тяхната безопасност. Няма регистрирани положителни проби при учениците, учителите и персонала. В тестването се включиха 10 учители и 11 родители - доброволци. 

Ръководството на 60 ОУ благодари сърдечно на всички учители и родители за подкрепата и съдействието учениците да се върнат в клас.

Ако желаете вашето дете да се върне в клас, при своите съученици и учители, е необходимо два дни преди тестване да подадете декларация за съгласие. 

В момента обучението за учениците от 1 до 4 клас, след решение на педагогическия съвет съгласно чл.40в, т. 2 и т.3 от и чл. 40б ал.4 Наредба 10/01.09.2016 г. (Нов- ДВ,бр.85 от2020 г.,в сила от 02.10.2020 г.) се извършва хибридно, несинхронно за учениците в ОРЕС. Те са включени в часа и слушат урока, без да взаимодействат с учителя и останалите ученици. Учениците в ОРЕС получават обща подкрепа от учителите в часовете за консултации и занимания по интериси.