Нови Covid мерки в София

Нови Covid мерки в София

Нови Covid мерки в София

21.01.22г.

Режим на обучение за учениците от I до XII клас в училищата на територията на София – град за периода 24 – 30 януари 2022 г.:
1. Присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и от VII, X и XII клас.
2. Преустановен присъствен учебен процес за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас. Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира със заповед на министъра на бразованието и науката.
 Временните противоепидемични мерки ще
бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област София-град.