Седмична програма за 2 срок

Седмична програма  за 2 срок

Седмична програма за 2 срок

Седмичното разписание на учебните часове влиза в сила от 07.02.2022 г.