Неучебни дни

Неучебни дни

Неучебни дни

25.01.22г.

Съгласно Заповед РД09-1474/24.01.2022 г. на МОН за неучебни са определени дните от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. включително.
Начало на втория учебен срок- 07.02.2022 г.
Учебните занятия ще се възстановят от 7 февруари – присъствено или онлайн в зависимост от указанията на здравните власти.