Отново на училище!

Отново на училище!

Отново на училище!

04.02.2022г.

В периода 07.02.2022 г. – 13.02.2022 г. присъствено ще се обучават учениците от I, II, III, IV, V и VI клас, а учениците от VII клас - от разстояние в електронна среда.
Обучението ще се провежда съгласно утвърдената учебна програма за ВТОРИЯ учебен срок.