Прием на ученици в 1-ви клас за учебната 2022 - 2023 година

Прием на ученици в 1-ви клас за учебната 2022 - 2023 година

Прием на ученици в 1-ви клас за учебната 2022 - 2023 година

В раздел "Прием в 1 клас" ще намерите:

"Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община", в сила от 02.03.2022 г., приета с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет.

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar