180 години 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

180 години 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

180 години 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Нашето училище е нашето бъдеще!

Заповядайте!