Родителска среща

Родителска среща

Родителска среща

Родителска среща ще се проведе на 21.06.2022г. от 18:00 часа за учениците в първи клас, приети за учебната 2022-2023г.