Националния ден на безопасността на движението по пътищата

Националния ден на безопасността на движението по пътищата

Националния ден на безопасността на движението по пътищата

На 29. юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, предвидени са редица прояви и инициативи, с които да се засили вниманието на обществото към проблемите на пътната безопасност. Всички те преминават под мотото „На пътя животът е с предимство“.