Годишни награди на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година

Годишни награди на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година

Годишни награди на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година

С приключването на учебните занятия за учебната 2021/2022 година със заповед № РД 01-560/30.06.2022 г. началникът на Регионално управление на образованието София-град - Ваня Кастрева  удостои директори и учители от столичната образователна система за високи постижения в предучилищното и училищното образование и за образцово изпълнение на професионалните им задължения. 
С плакет за заслуги и принос към столичното образование бе наградена Илияна Кръстева - директор на нашето училище.