Прием в VIII клас

Прием в VIII клас

Прием в VIII клас

20.07.2022г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
От 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.
Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2022 г.

СПРАВКА за минималния и максималния бал след 2. класиране
Пожелаваме успех!