Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Бенковски"

Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Бенковски"

Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Бенковски"

Входът в училище ще се извършва само от  страната на улица "Знание", която е пешеходна. Моля не правете опити да стигате до училището по съседните улици, защото ремонтните дейности ще са в целия район. Моля, да оставяте учениците на улица "Лазар Михайлов" и пеша по ул. "Знание" да влизате в училище, без да се прескача оградата.