Благодарствен адрес

Благодарствен адрес

Благодарствен адрес

Благодарствен адрес връчиха учениците от 3.б клас на Пресиян Дамянов, който дари на класа си спечелената от него парична сума за спортни постижения от Столична община.