Неучебни дни през месец май

Неучебни дни през месец май

Неучебни дни през месец май

01.05.24г. (сряда) – Ден на труда и на международната работническа солидарност
02.05.24г. (четвъртък) – спортен празник
03.05.24г. (петък) – официален празник
06.05.24г. (понеделник) - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
10.05.24г. (петък) – Патронен празник на 60 ОУ
17.05.24г. (петък) – ДЗИ по БЕЛ 12. клас
20.05.24г. (понеделник) – ДЗИ по математика 12. клас
24.05.24г. (петък) - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост
29.05.24г. (сряда) – край на учебната година за 1.-3. клас