Събеседване

Събеседване

Събеседване

Събеседването за заемане на свободните работни места ще се проведе на 24.06.2024г. (понеделник) от 10:00-15:00 часа.