Обява за конкурс за провеждане на платени извънкласни дейности

Обява за конкурс за провеждане на платени  извънкласни дейности

Обява за конкурс за провеждане на платени извънкласни дейности

Подробности за конкурса можете да намерите в раздел "Профил на купувача"