Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

16.10.19г.

Бяха създадени следните  групи за допълнително обучение на учениците

Клубове за допълнително обучение по БЕЛ и математика за ученици от 1 до 4 клас;

Кубове за допълнително обучение по БЕЛ, математика и човекът и природата за ученици от 5 до 7 клас.