Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

Национална програма "Заедно в изкуството и спорта"

През учебната 2023/2024 година продължава участието на училището в Национална програма "Заедно в изкуството и спорта",  където са сформирани в Модул "Изкуство" вокална група и група "Приложни изкуства", а в Модул "Спорт" два отбора по волейбол - момичета и момчета.