Новини

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Преминаване на ОРЕС за всички ученици от 1 до 7 клас

Преминаване на ОРЕС на учениците от 5 до 7 клас

Разпределение на кабинетите за присъствено обучение на 5 клас

Промяна в седмичното разписание