Новини

Обучение в ОРЕС

Закупуване на електронни купони

Седмична програма за 2021/2022 година - 1 срок

Откриване на учебната 2021-2022 година

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас