Родителска среща за Първи клас

Родителска среща за Първи клас

Родителска среща за Първи клас

18.09.2024г.

На 24 06.2024г .-понеделник, от 18 :00 ч. в кабинета по изобразително изкуство ще се проведе родителска среща за първи клас за учебната 2024-2025 година.