Правила за работа на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" през учебната 2020 - 2021 г. в условията на COVID19

Правила за работа на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" през учебната 2020 - 2021 г. в условията на COVID19

Правила за работа на 60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" през учебната 2020 - 2021 г. в условията на COVID19