Откриване на учебната година

Откриване на учебната година

Откриване на учебната година

Откриването на новата 2023-2024 учебна година ще се състои на 15.09. 2023г. от 9:30 ч. в двора на училището.
Всички ученици да бъдат в 9:15ч. в училище.